Opinie Artikelen

— Overzicht

Hier zal ik mijn opinie artikelen gaan publiceren, welke ten grondslag liggen aan mijn aanpak of een relatie hebben met de actualiteit

De onderstroom komt langzaam boven…

The occasion is piled high with difficulty, and we must rise — with the occasion. As our case is new, so we must think anew, and act anew. We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country (Abraham Lincoln).

It is time…

Xander is een beeld denker….
…..Beelddenken plaatst zichzelf tegenover taaldenken of woorddenken, een vorm van denken in taal, maar ook tegenover begripsdenken en abstractie. Er zouden mensen zijn die voornamelijk en primair in beelden denken. Dat wil zeggen dat bij hen nieuwe informatie in beeld wordt opgeslagen en verwerkt. Begripsdenkers (woordelijk redenerende denkers) maken volgens de theorie meer gebruik van het bewust denken (bewuste gedachtegangen) en beelddenkers maken meer gebruik van intuïtief denken via het onbewuste. Het onbewuste verwerkt, en maakt (voor)bewust, met veel grotere snelheid dan het bewuste denken. Beelden, gevoelens, bewegingen, verhoudingen en eerdere ervaringen kunnen dan achtereenvolgens door het hoofd flitsen, al dan niet met woorden (auditief denkend). Veelal zijn het gedachtegangen die onderdeel zijn van een geheel en als zodanig de beelden ondersteunen.[3][4] Dat alles gebeurt binnen honderdsten van seconden (door het onbewuste)…..
……Een beelddenker ziet in het hoofd ongeveer 32 beelden per seconde, wat niet lukt met ‘het bewuste waarnemen’, maar alleen door middel van het onderbewustzijn…….
Bron Wikipedia