edinburgh

Unlocking talent of new generations!

  Creating Transition Experiences Together

Xander Zone kan het beste omschreven worden als een plek waar met klanten een beleving wordt gecreëerd die bijdraagt aan transformaties, transities van mensen en organisaties. Het belangrijkste middel is de kracht van beleving en motivatie.

‘Een economie bouw je door informele platforms te creëren, die inspirerend, verhalend en positief zijn, waardoor mensen werkelijk opstaan. En die platforms bestaan dank zij de mensen zelf. ‘ prof. Zef Hemel

#Creative solutions for every situation
#Involving young talents
#Complex and rapid changing society in which i manage to start doingcomplex
#Big network through sectors and disciplines
#Enabling coalition’s from organisations & people from intrinsic motivation through co-creation

Xander Beks, de man achter Xander Zone, zijn passie is beweging theory ucreëren waarbij het sociaal kapitaal van mensen gaat renderen. Dit doet hij als sociaal ondernemer in vernieuwende vormen, in coalities met veel partijen samen op basis van vertrouwen, intrinsiek gedreven, werkend vanuit hun talenten.

Hierbij zijn altijd de talenten van nieuwe generaties bij betrokken!!

Xander Beks is een veel gevraagd adviseur bij processen, projecten en organisatievraagstukken die plaats hebben op het snijvlak van daar waar verschillende orgamotivatienisaties in de quadrupel helix + samen.

Xander ZONE wil graag:

  • Mensen en organisaties helpen om samen te werken op een duurzame manier
  • Wegnemen van inefficiënte elementen; Feed the world by harvesting the future!
  • Alle (jonge) mensen echt zie met al hun talenten en hun volle potentieel; Zij creëren de ruimte voor transitie en transformatie

Xander ZONE activiteiten vinden op 3 niveaus:events, processen, en platforms die voor de lange termijn opereren. Een evenement op zich zelf kan vonken over brengen van nieuwe inzichten, relaties en capaciteiten, daar waar lange termijn platforms experimenten, initiatieven en beweging mogelijk kunnen maken-uiteindelijke systeemverandering en transformatie.

Belangrijke elementen die een rol spelen bij zijn aanpak zijn Theory U , netwerkend werken en systemisch werken. Dit bepaald grotendeels dat tijdens processen nog niet bekend is hoe de route precies gaat lopen, niet helemaal duidelijk precies wat er op geleverd gaat worden. Wel is duidelijk dat er een omgeving wordt gecreëerd waarbij met de Xander Zone ruimte gecreëerd wordt om gefundeerd op de wensen en mensen van de betrokken organisaties en partijen aan een duidelijk doel wordt gewerkt, passend bij de omgeving en de omstandigheden die door snel veranderende toekomstige ontwikkelingen wordt vorm gegeven.

Xander Beks

Social Institutonal Design

Concept development

Festival/event producent

Regisseur

Strategisch Advies/consultancy

Transities: Overheid, Agrifood

Leiderschap

(Interim) Management, projectleiding, advies

Coaching

"Feeding the world by harvesting the future"